Terug naar Homepagina

De berg SinaÔ in ArabiŽ


Brandende struik bij de berg SinaÔ

De wetgeving vanaf de berg SinaÔ

Bijbelse geschiedenis
De berg Gods is in de Bijbel de berg waar God Mozes riep vanuit het brandende braambos. Mozes kreeg daar de opdracht om het volk IsraŽl uit Egypte te leiden naar deze berg (Exodus 3:12). Dat gebeurde een jaar later, nadat God tien plagen over Egypte had doen komen. Op weg naar de berg SinaÔ trok het volk op wonderbaarlijke wijze door de Rode Zee (HebreeŽn 11:29). Maar het Egyptische leger, dat hen achtervolgde, verdronk in de Rode Zee.
Vlak voordat het volk de woestijn SinaÔ bereikte, voorzag God het van water door uit een rots te Horeb water te laten stromen, nadat Mozes erop geslagen had. Toen het volk uiteindelijk in de woestijn SinaÔ gelegerd was, gaf God vanaf de berg SinaÔ de tien geboden aan het volk.
De berg der wetgeving wordt zowel SinaÔ als Horeb genoemd (Exodus 31:18, Deuteronomium 4:15). Beide namen lijken door elkaar te kunnen worden gebruikt (Exodus 3:1, Handelingen 7:30). Er is echter ťťn uitzondering. De gespleten rots, waar water uit stroomde, wordt alleen bij Horeb (Exodus 17:6) genoemd. Omdat het Hebreeuwse woord הר (har) zowel berg als gebergte kan betekenen, is de meest voor de hand liggende verklaring dat de berg SinaÔ deel uitmaakt van het gebergte Horeb.


De locaties van de woestijn SinaÔ en van Midjan, zoals tot voor kort vrij algemeen werd aangenomen.

De traditie
Volgens de traditie ligt de berg SinaÔ in Egypte. Jaarlijks reizen veel toeristen en pelgrims naar de Egyptische berg SinaÔ en bezoeken het St. Catharinaklooster, dat in de 6e eeuw A.D. aan de voet van de berg is gebouwd. De traditie dat de berg SinaÔ in Egypte ligt, is echter niet van Bijbelse tijden, maar dateert van de 4e eeuw A.D. Toen kreeg de Romeinse keizer Constantijn een droom, waarin hij de berg SinaÔ meende te zien. Zijn moeder Helena is daarna naar Egypte gereisd en heeft de berg aangewezen.
Er zijn een aantal problemen met de traditionele locatie van de berg SinaÔ. Allereerst zijn er nooit archeologische bevestigingen geweest van Joodse aanwezigheid bij de Egyptische berg SinaÔ. Verder gaat de traditie er niet van uit dat de doortocht door de Rode Zee was, maar slechts door een bescheiden water als de Bittermeren. De Bittermeren liggen echter vlak bij het land Gosen, wat een lange reis naar de Rode Zee uitsluit. Bovendien was een doortocht door de Bittermeren niet wonderbaarlijk, maar wel onlogisch. De IsraŽlieten hadden immers gewoon om het water kunnen lopen en de Egyptenaren ook. Tenslotte is het onbegrijpelijk dat het leger van Farao verdronken zou zijn in de destijds ondiepe Bittermeren. Er zijn daar dan ook geen archeologische vondsten.IsraŽl in slavernij in Egypte

Mozes' adoptie

Mozes gevlucht naar Midjan

De locatie van de berg SinaÔ volgens de Bijbel
De berg SinaÔ ligt zowel volgens de Bijbel (Exodus 3:1, 4:19) als volgens de historicus Flavius Josephus in of vlak bij Midjan. Dat is het land, waar Mozes naar toe vluchtte, nadat was ontdekt dat hij een Egyptenaar had dood geslagen. Mozes trouwde daar met Sippora, de dochter van de Midjanitische priester Jetro. Kort nadat Mozes het volk IsraŽl uit Egypte had geleid naar de berg SinaÔ kwam zijn schoonvader Jetro hem bezoeken en bracht zijn vrouw en twee zonen mee (Exodus 18), die Mozes bij hem had achtergelaten. Een sterke aanwijzing dat de SinaÔ niet ver van de stad van Jetro ligt. De stad, waar Jetro woonde, heet tegenwoordig Al Bad. Deze stad ligt in het huidige Saoedi-ArabiŽ.
De meeste Bijbelgeleerden plaatsen Midjan uitsluitend in ArabiŽ. Dat maakt het dus heel waarschijnlijk dat de berg SinaÔ in ArabiŽ ligt. En dat is precies wat Paulus geschreven heeft (Galaten 4:25 - in Paulus' tijd maakte de tradionele berg SinaÔ nog geen deel van uit ArabiŽ).
Maar waar was dan de doortocht door de Rode Zee (in het O.T. Schelfzee of Rietzee genoemd)? Het enige zeewater tussen ArabiŽ en Egypte is de Golf van Akaba, de oostelijke arm van de Rode Zee. Dus was de doortocht daar doorheen, en dat is conform de Bijbel, want de Golf van Akaba is de Rode Zee/Schelfzee/Rietzee (Exodus 23:31, 1 Koningen 9:26).De Egyptenaren verdrinken

Water uit de rots

Mozes ziet het gouden kalf

Archeologische vondsten
Sinds 1978 zijn er archeologische vondsten gedaan, die bevestigen dat de doortocht door de Golf van Akaba heeft plaatsgevonden en dat de berg SinaÔ zich in Saoedi-ArabiŽ bevindt. Zo is onder meer ontdekt:

Onderzoek
Sinds 1978 hebben onderzoekers uit diverse werelddelen ter plekke onderzoek gedaan naar bewijzen van de Exodus. Dat zijn de Amerikanen Ron Wyatt, Jim & Penny Caldwell, de Zweden Viveka Pontťn en Lennart MŲller, en de Zuid Koreaan Sung Hak Kim. Proefschriften zijn geschreven door de Amerikanen Charles A. Whittaker (2003) en Glen A. Fritz (2006). Helaas belemmeren de Saoedische autoriteiten archeologisch onderzoek door buitenlanders en hebben ze zelfs de pilaar van het Arabische strand verwijderd en vermoedelijk vernietigd. En dat is een groot archeologisch verlies, want deze pilaar bevatte oude Hebreeuwse letters met o.a. de woorden: Farao, Egypte, Mozes, dood, water, Edom, Salomo en Jahweh.
In 2018 maakte de Amerikaan Ryan Mauro een film in Saoedi-ArabiŽ, deels met een drone. Hij was wel in staat te komen filmen op diverse verboden plaatsen.
In september 2019 heeft Saoedi-ArabiŽ het land opengesteld voor toerisme (niet Mekka en Medina). Daardoor is het voor het eerst mogelijk om diverse archeologische plaatsen, genoemd in Exodus, te bezoeken in NW Saoedi-ArabiŽ, het oude land Midjan. Sinds december 2019 organiseert Andrew Jones toeristische reizen naar deze plaatsen.


Proefschriften:
The Biblical significance of Jabal al Lawz. A Dissertation Presented to the Faculty of Louisiana Baptist University, Charles A. Whittaker, 2003
Conclusie:
Ö Jabal al Lawz, this site in Saudi Arabia remains the best candidate for Mt. Sinai/Horeb.
The Lost Sea of the Exodus, a Modern Geographical Analysis. A revision of the doctoral dissertation of the same title that was presented to the Graduate Council of the Texas University-San Marcos in 2006, Glen A. Fritz, ISBN 1-59872-745-1
Conclusie:
In essence, for most of history, Bible scholars could never associate Yam Suph with the Gulf of Aqaba because it was missing from their maps! Biblically, it was solely the modern Gulf of Aqaba.
Inmiddels is de tweede editie (herschreven en uitgebreid) hier te koop: ancientexodus.com.


Boeken:
The Exodus Case, New discoveries of the historical Exodus, 3rd extended edition, Lennart MŲller, Scandinavia Publishing House, 2008, ISBN 978 87 7247 708 4.
Dit boek besteedt vooral aandacht aan de aanwijzingen voor de Exodusroute van de IsraŽlieten vanaf Egypte naar de berg SinaÔ in ArabiŽ.
Hier te koop: splitrockresearch.org (Engels) en www.inner-cube.de (Duits).
Patterns Of Evidence: The Exodus, Timothy P. Mahoney, Thinking Man Media, 2015, ISBN-13: 978-0-9864310-0-5.
Dit boek besteedt amper aandacht aan de berg SinaÔ. Het bevat veel interviews met archeologen, Egyptologen en anderen. Het boek laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn voor de komst van Jozef en de IsraŽlieten in Egypte (tijdens het bewind van de Faraoís Senoeseret III en Amenemhat III van de 12e dynastie), hun vermenigvuldiging en latere slavernij, de plagen van Egypte en het plotselinge vertrek van IsraŽl uit Egypte. Mits er maar gezocht wordt in het juiste tijdperk (die van het Egyptische Middenrijk, dat instortte na het vertrek van de IsraŽlieten). Veel moderne historici dateren de Exodus met flinterdun bewijs rond 1200 vC, terwijl de Bijbel de uittocht dateert in de 15e eeuw vC of nog eerder en er archeologisch bewijs is dat IsraŽl al in Kanašn was in de 14e eeuw vC. En onderzoek in het verkeerde tijdvak kan ook geen archeologische bewijzen opleveren. Bovendien staat de Egyptische chronologie geenszins vast als een huis.
Patterns of Evidence laat ook zien dat Kanašnitische steden als Jericho en Hazor zijn verwoest op een wijze, zoals beschreven in Jozua 6 en 11. Archeologen erkennen dat op zich ook wel. Alleen plaatsen zij de verwoesting van deze steden eeuwen vůůr de tijd van Farao Ramses II en daarom ook ver voor de door hen veronderstelde eeuw van de intocht. De film toon echter archeologisch bewijs dat IsraŽl reeds lang in Kanašn was, voordat Farao Rames II regeerde (1279-1213 v.Chr.).
Hier zijn het boek en de film in het Engels te koop: store.patternsofevidence.com, hier de film in het Nederlands: Logos en hier de film in het Duits: www.inner-cube.de.

Websites:
Ron Wyatt: www.ronwyatt.com www.wyattmuseum.com
Jim & Penny Caldwell:splitrockresearch.org
Dr. Charles A. Whittaker:jabalallawz.weebly.com
Dr. Glen A. Fritz:ancientexodus.com
Timothy P. Mahoney:www.patternsofevidence.com
Aaron Sen (foto's SinaÔ):www.covenantkeepers.co.uk
Rinus Kiel (Nederlands):mpkiel.org
Dr. Sung Hak Kim (foto's):www.panoramio.com/user/612030
Ryan Mauro: www.sinaiinarabia.com www.jabalmaqla.com
Andrew Jones:DiscoveredSinai.com Explore the Land of Midian

Films:
De Overtocht door de Rode Zee
De berg SinaÔ
Exodus Revealed (Dr. Lennart MŲller)
God of the Mountain (Jim & Penny Caldwell)
Journey to the real Mt. Sinai (Viveka Pontťn)
Patterns of Evidence: Exodus (Timothy P. Mahoney)
Amir Tsarfati over Exodus 14 en Dr. Kim
Drone Journey to Mount Sinai in Saudi Arabia/ Ron Wyatt (Mary Nell Wyatt Lee en Mark Jones)
Is Mt Sinai in Saudi? Dr Kim's Amazing Testimony - Road to Sinai - Part II (Ross Patterson)
Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in Saudi Arabia (Ryan Mauro)
Newly released drone footage of the Exodus sites in Arabia The Mountain of Moses: In Search of the Real Mount Sinai (Andrew Jones)
Patterns of Evidence: The Moses Controversy (Timothy P. Mahoney)
Patterns of Evidence: The Red Sea Miracle (Timothy P. Mahoney)
realmountsinai.com/explorers (Veel onderzoekers)

Kaarten en luchtfoto's:


Vermoedelijke route naar de SinaÔ
Oversteekplaats Gespleten rotsR = gespleten rots, B = begraafplaats, A = verbondsaltaar, K = plateau voor het gouden kalf
De berg SinaÔ (Jabal Maqla) ten westen van de woestijnBlik op de berg SinaÔ (Jabal Maqla) vanaf de woestijn
Nog zichtbaar is de beek die de berg afstroomde


Voor meer kaarten zie: www.morgenster.org/framesnl/kaarten.htm. Klik daar op Panoramio of Google Maps om foto's te kunnen zien.

Terug naar Homepagina