De boom der kennis van goed en kwaad Vraag 1

In de hof van Eden (het Paradijs) stond de boom der kennis van goed en kwaad. Alleen van deze boom mocht men niet eten. Wie was de eerste mens die ongehoorzaam was aan God, door toch van deze boom te eten, en dus zondigde?

Klik op het juiste antwoord: