Terug naar Homepagina

De berg Sina´ in ArabiŰ


Brandende struik bij de berg Sina´

De wetgeving vanaf de berg Sina´

Bijbelse geschiedenis
De berg Gods is in de Bijbel de berg waar God Mozes riep vanuit het brandende braambos. Mozes kreeg daar de opdracht om het volk IsraŰl uit Egypte te leiden naar deze berg (Exodus 3:12). Dat gebeurde een jaar later, nadat God tien plagen over Egypte had doen komen. Op weg naar de berg Sina´ trok het volk op wonderbaarlijke wijze door de Rode Zee (HebreeŰn 11:29). Maar het Egyptische leger, dat hen achtervolgde, verdronk in de Rode Zee.
Vlak voordat het volk de woestijn Sina´ bereikte, voorzag God het van water door uit een rots te Horeb water te laten stromen, nadat Mozes erop geslagen had. Toen het volk uiteindelijk in de woestijn Sina´ gelegerd was, gaf God vanaf de berg Sina´ de tien geboden aan het volk.
De berg der wetgeving wordt zowel Sina´ als Horeb genoemd (Exodus 31:18, Deuteronomium 4:15). Beide namen lijken door elkaar te kunnen worden gebruikt (Exodus 3:1, Handelingen 7:30). Er is echter ÚÚn uitzondering. De gespleten rots, waar water uit stroomde, wordt alleen bij Horeb (Exodus 17:6) genoemd. Omdat het Hebreeuwse woord הר (har) zowel berg als gebergte kan betekenen, is de meest voor de hand liggende verklaring dat de berg Sina´ deel uitmaakt van het gebergte Horeb.


De locaties van de woestijn Sina´ en van Midjan, zoals tot voor kort vrij algemeen werd aangenomen.

De traditie
Volgens de traditie ligt de berg Sina´ in Egypte. Jaarlijks reizen veel toeristen en pelgrims naar de Egyptische berg Sina´ en bezoeken het St. Catharinaklooster, dat in de 6e eeuw A.D. aan de voet van de berg is gebouwd. De traditie dat de berg Sina´ in Egypte ligt, is echter niet van Bijbelse tijden, maar dateert van de 4e eeuw A.D. Toen kreeg de Romeinse keizer Constantijn een droom, waarin hij de berg Sina´ meende te zien. Zijn moeder Helena is daarna naar Egypte gereisd en heeft de berg aangewezen.
Er zijn een aantal problemen met de traditionele locatie van de berg Sina´. Allereerst zijn er nooit archeologische bevestigingen geweest van Joodse aanwezigheid bij de Egyptische berg Sina´. Verder gaat de traditie er niet van uit dat de doortocht door de Rode Zee was, maar slechts door een bescheiden water als de Bittermeren. De Bittermeren liggen echter vlak bij het land Gosen, wat een lange reis naar de Rode Zee uitsluit. Bovendien was een doortocht door de Bittermeren niet wonderbaarlijk, maar wel onlogisch. De IsraŰlieten hadden immers gewoon om het water kunnen lopen en de Egyptenaren ook. Tenslotte is het onbegrijpelijk dat het leger van Farao verdronken zou zijn in de destijds ondiepe Bittermeren. Er zijn daar dan ook geen archeologische vondsten.IsraŰl in slavernij in Egypte

Mozes' adoptie

Mozes gevlucht naar Midjan

De locatie van de berg Sina´ volgens de Bijbel
De berg Sina´ ligt zowel volgens de Bijbel (Exodus 3:1, 4:19) als volgens de historicus Flavius Josephus in of vlak bij Midjan. Dat is het land, waar Mozes naar toe vluchtte, nadat was ontdekt dat hij een Egyptenaar had dood geslagen. Mozes trouwde daar met Sippora, de dochter van de Midjanitische priester Jetro. De stad, waar Jetro woonde, heet tegenwoordig Al Bad. Deze stad ligt in het huidige Saoedi-ArabiŰ.
De meeste Bijbelgeleerden plaatsen Midjan uitsluitend in ArabiŰ. Dat maakt het dus heel waarschijnlijk dat de berg Sina´ in ArabiŰ ligt. En dat is precies wat Paulus geschreven heeft (Galaten 4:25 - in Paulus' tijd was wat nu het Egyptische Sina´ Schiereiland heet nog onderdeel van het koninkrijk Nabatea).
Maar waar was dan de doortocht door de Rode Zee (in het O.T. Schelfzee of Rietzee genoemd)? Het enige zeewater tussen ArabiŰ en Egypte is de Golf van Akaba, de oostelijke arm van de Rode Zee. Dus was de doortocht daar doorheen, en dat is conform de Bijbel, want de Golf van Akaba is de Rode Zee/Schelfzee/Rietzee (Exodus 23:31, 1 Koningen 9:26).De Egyptenaren verdrinken

Water uit de rots

Mozes ziet het gouden kalf

Archeologische vondsten
Sinds 1978 zijn er archeologische vondsten gedaan, die bevestigen dat de doortocht door de Golf van Akaba heeft plaatsgevonden en dat de berg Sina´ zich in Saoedi-ArabiŰ bevindt. Zo is onder meer ontdekt:

Onderzoek
Sinds 1978 hebben onderzoekers uit diverse werelddelen ter plekke onderzoek gedaan naar bewijzen van de Exodus. Dat zijn de Amerikanen Ron Wyatt, Jim & Penny Caldwell, de Zweden Viveka PontÚn en Lennart M÷ller, en de Zuid Koreaan Sung Hak Kim. Proefschriften zijn geschreven door de Amerikanen Charles A. Whittaker (2003) en Glen A. Fritz (2006). Helaas belemmeren de Saoedische autoriteiten archeologisch onderzoek door buitenlanders en hebben ze zelfs de pilaar van het Arabische strand verwijderd en vermoedelijk vernietigd. En dat is een groot archeologisch verlies, want deze pilaar bevatte oude Hebreeuwse letters met o.a. de woorden: Farao, Egypte, Mozes, dood, water, Edom, Salomo en Jahweh.
In 2018 maakte de Amerikaan Ryan Mauro een film in Saoedi-ArabiŰ, deels met een drone. Hij was wel in staat te komen filmen op diverse verboden plaatsen.


Proefschriften:
The Biblical significance of Jabal al Lawz. A Dissertation Presented to the Faculty of Louisiana Baptist University, Charles A. Whittaker, 2003
Conclusie:
ů Jabal al Lawz, this site in Saudi Arabia remains the best candidate for Mt. Sinai/Horeb.
The Lost Sea of the Exodus, a Modern Geographical Analysis. A revision of the doctoral dissertation of the same title that was presented to the Graduate Council of the Texas University-San Marcos in 2006, Glen A. Fritz, ISBN 1-59872-745-1
Conclusie:
In essence, for most of history, Bible scholars could never associate Yam Suph with the Gulf of Aqaba because it was missing from their maps! Biblically, it was solely the modern Gulf of Aqaba.
Inmiddels is de tweede editie (herschreven en uitgebreid) hier te koop: ancientexodus.com.


Boeken:
The Exodus Case, New discoveries of the historical Exodus, 3rd extended edition, Lennart M÷ller, Scandinavia Publishing House, 2008, ISBN 978 87 7247 708 4.
Dit boek besteedt vooral aandacht aan de aanwijzingen voor de Exodusroute van de IsraŰlieten vanaf Egypte naar de berg Sina´ in ArabiŰ.
Hier te koop: splitrockresearch.org (Engels) en www.inner-cube.de (Duits).
Patterns Of Evidence: The Exodus, Timothy P. Mahoney, Thinking Man Media, 2015, ISBN-13: 978-0-9864310-0-5.
Dit boek besteedt amper aandacht aan de berg Sina´. Het bevat veel interviews met archeologen, Egyptologen en anderen. Het boek laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn voor de komst van Jozef en de IsraŰlieten in Egypte (tijdens het bewind van de Faraoĺs Senoeseret III en Amenemhat III van de 12e dynastie), hun vermenigvuldiging en latere slavernij, de plagen van Egypte en het plotselinge vertrek van IsraŰl uit Egypte. Mits er maar gezocht wordt in het juiste tijdperk (die van het Egyptische Middenrijk, dat instortte na het vertrek van de IsraŰlieten). Veel moderne historici dateren de Exodus met flinterdun bewijs rond 1200 vC, terwijl de Bijbel de uittocht dateert in de 15e eeuw vC of nog eerder en er archeologisch bewijs is dat IsraŰl al in Kanańn was in de 14e eeuw vC. En onderzoek in het verkeerde tijdvak kan ook geen archeologische bewijzen opleveren. Bovendien staat de Egyptische chronologie geenszins vast als een huis.
Patterns of Evidence laat ook zien dat Kanańnitische steden als Jericho en Hazor zijn verwoest op een wijze, zoals beschreven in Jozua 6 en 11. Archeologen erkennen dat op zich ook wel. Alleen plaatsen zij de verwoesting van deze steden eeuwen vˇˇr de tijd van Farao Ramses II en daarom ook ver voor de door hen veronderstelde eeuw van de intocht. De film toon echter archeologisch bewijs dat IsraŰl reeds lang in Kanańn was, voordat Farao Rames II regeerde.
Hier zijn het boek en de film in het Engels te koop: store.patternsofevidence.com, en hier de film in het Duits: www.inner-cube.de.

Websites:
Ron Wyatt: www.ronwyatt.com www.wyattmuseum.com
Jim & Penny Caldwell:splitrockresearch.org
Dr. Charles A. Whittaker:jabalallawz.weebly.com
Dr. Glen A. Fritz:ancientexodus.com
Timothy P. Mahoney:www.patternsofevidence.com
Aaron Sen (foto's Sina´):www.covenantkeepers.co.uk
Rinus Kiel (Nederlands):mpkiel.org
Dr. Sung Hak Kim (foto's):www.panoramio.com/user/612030
Ryan Mauro: www.sinaiinarabia.com www.jabalmaqla.com

Films:
De Overtocht door de Rode Zee
De berg Sina´
Exodus Revealed (Dr. Lennart M÷ller)
God of the Mountain (Jim & Penny Caldwell)
Journey to the real Mt. Sinai (Viveka PontÚn)
Patterns of Evidence: Exodus - Trailer (Timothy P. Mahoney)
Amir Tsarfati over Exodus 14 en Dr. Kim
Drone Journey to Mount Sinai in Saudi Arabia/ Ron Wyatt (Mary Nell Wyatt Lee en Mark Jones)
Is Mt Sinai in Saudi? Dr Kim's Amazing Testimony - Road to Sinai - Part II (Ross Patterson)
Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in Saudi Arabia (Ryan Mauro)

Kaarten en luchtfoto's:


Vermoedelijke route naar de Sina´
Oversteekplaats Gespleten rotsR = gespleten rots, B = begraafplaats, A = verbondsaltaar, K = plateau voor het gouden kalf
De berg Sina´ (Jabal Maqla) ten westen van de woestijnBlik op de berg Sina´ (Jabal Maqla) vanaf de woestijn
Nog zichtbaar is de beek die de berg afstroomde


Voor meer kaarten zie: www.morgenster.org/framesnl/kaarten.htm. Klik daar op Panoramio of Google Maps om foto's te kunnen zien.

Terug naar Homepagina