Vraag 10

Na zijn opstanding uit het graf vertoefde Jezus nog 40 dagen op de aarde, waarna Hij naar de hemel ging. Hij leerde dat Hij uit de hemel zal terugkomen op de aarde en dat de mensen geoordeeld zullen worden. Hierna zal Hij het vrederijk oprichten. Wat moet u doen om niet veroordeeld te worden?

1. Goed zijn voor anderen, zodat God de verkeerde daden wel zal vergeven.
2. U bekeren door Jezus te aanvaarden als Heer in uw leven en Redder van uw zonden.
3. Iedere zondag naar de kerk gaan.