Christus 
aan het kruis Vraag 9

Waarom werd Jezus Christus op het kruis van Golgotha vermoord?

1. Hij werd gedood omdat Hij zich niet aan de wet van Mozes hield.

2. De Romeinen wilden Hem doden omdat Hij in opstand kwam tegen de Romeinse Keizer.

3. Hij stierf voor de door ons bedreven kwade daden en was zelf onschuldig.