Jezus onderwijst 
zijn discipelen
Inderdaad! Jezus, de Zoon van God, was zonder enige zonde. Alleen zo was Hij in staat om de straf te dragen die wij verdienden vanwege onze zonden.

Klik op vraag 10 om verder te gaan.