Jezus praat 
met wetgeleerden
Nee. Dit beweerden de Joodse leiders, maar Jezus hield zich wl aan de wetten van Mozes, echter niet aan alle regeltjes die er later door de religieuze leiders aan waren toegevoegd.

Probeer een ander antwoord.