De engel vertelt 
aan de herders de 
geboorte van Christus Heel goed. Jezus werd geboren in Betlehem, precies zoals voorspeld door de profeet Micha. De herders uit de omgeving waren de eersten die op kraambezoek kwamen.

Ga verder met vraag 9.