jesaja Zeer goed. In Jesaja 53 wordt niet alleen een uitgebreide beschrijving gegeven van zijn lijden en sterven voor onze zonden, maar ook van zijn opstanding uit de dood.

Ga verder met vraag 8.