David als schaapsherder Prima, David, een man naar Gods hart. Niet omdat David zonder zonden zou zijn, maar wel omdat hij God wilde dienen en veel met God besprak. Veel psalmen zijn door hem geschreven en getuigen van zijn liefde en ontzag voor God.
David was ook een profeet. Zo voorspelde hij in Psalm 2 dat de Messias niet alleen koning over de aarde zou worden, maar ook de Zoon van God zou zijn.

Ga verder met vraag 7.