Ruben Simeon Levi
.
Juda Jozef

Nee, Jozef was het niet. Hij kreeg wel een dubbele zegen; zijn zonen EfraÔm en Manasse zouden ieder een stam worden in het land Kanašn.

Probeer een ander antwoord.