Abraham 
offert Isańk, 
Gods engel 
grijpt in Heel goed. Op het laatste moment ging het offer echter niet door. God wilde zien of Abraham Hem echt in Ólles wilde gehoorzamen door zelfs zijn eigen zoon te offeren. De bekende aartsvader Abraham is hierin een beeld van God, die ook bereid geweest is om Zijn Zoon te offeren als zoenoffer voor onze zonden.

Een schaap als zondoffer is nog terug te vinden in het Chinese teken voor rechtvaardig. Dat is samengesteld uit de tekens voor schaap, hand en speer:
ie jang so kur
Rechtvaardig =Schaap + Hand +Speer
Klik op vraag 5 om verder te gaan.