Mozes Abraham Noach

Fout, Abraham was de man die van God opdracht kreeg om zijn vaderland te verlaten en te gaan naar het land dat Hij hem wijzen zou. Abraham geloofde God en ging op weg naar het land Kanašn, het huidige IsraŽl. God beloofde dat later met zijn nageslacht alle volkeren gezegend zouden worden.

Probeer een ander antwoord!