Ramses Babel Peking

Neen. Peking is de hoofdstad van China. De bevolkingsgroep, die na de spaakverwarring Chinees sprak, is naar het oosten verhuisd. Zo is het land China ontstaan. Gebeurtenissen tot en met de spraakverwarring, zoals opgetekend in Genesis 1-11, zijn nog terug te vinden in de symbolen van het Chinese schrift.

Probeer een ander antwoord