Prima! Maar God greep in door mensen in allerlei verschillende talen te laten spreken. Daardoor werd de bouw gestaakt en verspreidden ze zich over de aarde.

Dat de mensheid in Babel nog sprak met één taal is nog terug te vinden in het Chinese woord voor toren:
Toren =Klei + Gras +mensheid + één +Mond
Klik op vraag 4 om verder te gaan.